Porodní plán - vzor

30.12.2010 21:16

PORODNÍ PLÁN (vzor)

 

Základní údaje:

(personál je může použít pro vyplnění údajů bez toho, aby je zjišťoval od rodičky, která má pravděpodobně úplně jiné starosti :-))

 

Vypočtený termín porodu:

Jména rodičů (dítěte):

Adresa:

Rodná čísla:

Zdravotní pojišťovna:

Ošetřující gynekolog:

Dětský lékař: (vybraný pro dítě)

Vybraná jména pro miminko (a také příjmení, pokud nejsou rodiče sezdáni)

Zdravotní problémy a alergie matky: (případně alergie a pravidelně užívané léky)

 

Vzkaz personálu:

Jmenuji se ... a je mi ... let.

Pro porod svého (xtého)... dítěte jsem si vybrala porodnici …

Rozhodla jsem se tak na základě … ( např.: mnoha pozitivních reakcí jiných maminek, které u vás v nedávné době rodily).

Mimo to se mi také líbí … (např.: klidnější, menší a čisté prostředí vaší porodnice.)

 

Ráda bych vás touto cestou požádala o respektování mých přání a potřeb:

(Následuje výčet možných přání a požadavků, z nichž je třeba si vybrat to, co je pro Vás osobně důležité)

Během porodu si přeji:
 • Podporu zcela přirozeného porodu (bez medikace, minimálně nutné monitory)

 • Volný pohyb (koupel/sprcha, balon, relaxační polohy, masáže, hudba, aromaterapie)

 • Libovolně zvolenou polohu po celou dobu

 • Tlačení až při spontánně pociťovaném tlaku na konečník

 • Dostatek času pro spontánní porod placenty (bez podání oxytocinu)

 • Ocením podporu ze strany ošetřujícího lékaře/ porodní asistentky (dýchání, atd.)

 • Přítomnost partnera ( a současně nebo střídavě duly, kamarádky /PA/)

 • Zachování soukromí, bez přítomnosti mediků a žákyň SZŠ

Během porodu si nepřeji:
 • Holení rodidel a klystýr

 • Omezování příjmu tekutin

 • Urychlování nebo vyvolání porodu

 • Aplikaci léků, zásahů bez poskytnutí vysvětlení

 • Nastřižení hráze pokud to bude možné

 • Cizí osoby mimo ošetřujícího lékaře a porodní asistentky

Ihned po porodu si přeji:
 • Miminko ihned ke mně

 • Pupeční přestřihne můj doprovod po dotepání

 • Provedení nejnutnější prohlídky miminka u matky – neodnášet miminko, nenatahovat nožičky pro měření, míra a váha po 1-2 hodinách porodu

 • Provedení nutného poporodního ošetření matky

 • Podporu pro přiložení mimina k prsu do dvou hodin po porodu

 • Tlumené osvětlení, klid, setrvání na porodním sále s doprovodem a miminkem do doby převozu na oddělení šestinědělí

Pro období šestinedělí v porodnici si přeji:

 • Odchod na oddělení šestinedělí s miminkem a dále pak miminko stále u mně

 • Všechna vyšetření miminka na pokoji nebo v mé přítomnosti

 • Nepřikrmovat (glukoza a jiné)

 • Neočkovat TBC (bude zajištěno pediatrem)

 • Ocením podporu a rady ohledně kojení, ošetření pupíku a jiné

 

Pozn. V případě zdravotních komplikací z mé strany, nebo ze strany miminka, se budu řídít doporučením a instrukcemi ošetřujícího personálu.

Podpis:

Datum: (sepsání)

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V porodním plánu je také možné se zamyslet, co si přejete v případě následujících situací:

 • Císařský řez

 • Klešťový porod

 • Předčasně narozené dítě

 • Dítě ve špatném zdravotním stavu, nebo postižené

 • Mrtvě narozené dítě

 Porodní plán není dokument sepsaný výlučně pro potřeby zdravotníků. Je důležitou částí přípravy k porodu, která velmi pomáhá definovat vlastní záměr a potřeby samotné matky. I zamyšlení nad případnými neblahými událostmi při porodu může, pokud nastanou, podstatně usnadnit rodičům, personálu i doprovodu, vyrovnat se co nejlépe se situací.