Co je porodní plán?

30.12.2010 21:09

 

Je to vyjádření přání matky o tom, jak si přeje, aby vypadal její porod.

    Nejde o naplánování postupu porodu minutu po minutě, ale o jasné sdělení zdravotníkům svého názoru na některé běžně prováděné praktiky porodních zákroků a medikací, v tom smyslu, zda si je žena přeje, či nikoli.

    Žena při porodu zodpovídá za sebe a za své dítě. Věškeré zákroky, které jsou jí prováděny, mají probíhat na základě jejího informovaného souhlasu, nikoli proto, že je to tak v daném zařízení zvykem

    Definice normálního porodu dle WHO:

porod spontánně vyvolaný, s nízkým rizikem na počátku doby otevítrací ( I. doba porodní), které je neměnné během celé II. doby porodní (fáze vypuzovací). Dítě se narodí spontánně, v pozici hlavou napřed, v období mezi ukončeným 37. a 42. týdnem těhotenství. Po porodu jsou matka i dítě v dobrém stavu.

    Takový porod není třeba urychlovat ani do něj jakkoli zasahovat. Je nutné se se snažit jej naopak nebrzdit. Jakýkoli chemický, nebo jiný zásah, zpomalí porod, naruší jeho přirozené tempo a zakládá tak pravděpodobně na nutnost dalších pozdějších zásahů. Pro každou intervenci při porodu by měl existovat opodstatněný zdravotní důvod a měl by být proveden na základě informovaného souhlasu rodičky. Motýlu líhnoucímu se z kukly také nikdo nepomáhá. Mimo jiné i proto, že ví, že by mohl takový zásah motýla zmrzačit či dokonce zabít.

Porodní plán je vhodné dát k dispozici porodnici již před porodem, aby se stal součástí zdravotnické dokumentace.

Další osoby, pro něž je třeba připravit kopie:

  • kopie pro matku, otce, případně jinou doprovázející osobu přímo na porodním sále

  • několik kopií, které bude možné rozdat ošetřujícímu personálu (i v průběhu porodu se mohou vystřídat směny...

  • pediatr, který bude po porodu prohlížet miminko

  • dětské a ženské setry a lékaři na oddělení šestinědělí

        Je lepší mít připraveno více kopií, ne každý člen personálu porodnice je ochoten jít se na porodní plán podívat do Vaší dokumentace.

    Dle dokumentů, které ošetřují právnické zdravotnické otázky a jsou závazné i v naší republice, je možné vykonávat zdravotní zásahy a péči pouze na základě informovaného souhlasu pacienta. Protože porodní plán je Vaše písemně formulované stanovisko, je pro lékaře a personál závazný. Zdravotníci ale obecně mají nízké právní povědomí a rodiček, které "nechávají vše na lékaři" je stále ještě většina, je třeba včas se seznámit s přístupem vybrané porodnice k ženám, které mají porodní plán. V případě jasného odmítnutí je vhodnější vybrat si jiné zdravotnické zařízení, kde se rodička bude cítit v bezpečí a její přání budou respektována.

    Mezi porodnice ve Středočeském kraji, které také pracují s porodním plánem patří: Neratovice, Hořovice, Brandýs nad Labem, Benešov, Rakovník. Zajímavostí je, že v Rakovníku dokonce aktivně nabízejí rodičce vytvoření porodního plánu s porodní asistentkou. Bohužel jsou také porodnice, které s porodním plánem nepracují – Čáslav, Kutná Hora, Mladá Boleslav, Slaný. Více informací, případně vyhledání dalších porodnic je možné najít na www.aperio.cz.